Danske Bygningssagkyndige
Landsdækkende netværk af uvildige bygningssagkyndige

Energimærke på boligen

Et energimærke er lovpligtigt når du skal sælge din bolig. Som ejer eller sælger har du pligt til at få udarbejdet et energimærke. Yderligere er energimærket  blevet er en obligatorisk del af salgsopstillingen hos ejendomsmægleren. Boligen må simpelthen ikke sættes til salg før der er udarbejdet et energimærke. Så sørg for at få det lavet i god tid inden du sætter boligen til salg så det ligger klar. Ved bestilling i dag hos Danske Bygningssagkyndige kan vi igennem et standardforløb have energimærket klar inden for 5 arbejdsdage.

Bliv kontaktet af vores folk

Formålet med energimærkning

Det primære formål med at energimærkning, er at motivere til energibesparelser og øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i bygninger. Men for købere af din bolig er det mest for at se, hvad der er af energimæssige udgifter forbundet med købet. Så sørg for at få en god snak med vores energikonsulent, når vi kommer ud for at lave energimærket. Måske er det kun få forbedringer der skal laves for at forbedre energimærket, og derved forøge chancerne for at få boligen solgt.

Et energimærke omfatter:

 • En standardiseret beregning af din bygnings forbrug og energimæssige tilstand, beregnet ud fra et normalt brug af bygningen.

 • En oversigt med forslag til hvordan du eller boligkøber kan lave energibesparende foranstaltninger og råd om, hvorledes energiforbruget i bygningen kan reduceres.

 • Ved energimærkningen beregnes bygningens energimærke.

Energimærket udføres efter faste retningslinjer der fastlægges af energistyrelsen, i forbindelse med beregningen vil bygningen blive indplaceret i en energiklasse, p.t er nedennævnte energimærkningsklasser.

Energimærkningsklasser

 • A2020  - svarer til en ny bygning, der opføres som bygningsklasse 2020

 • A2015  - svarer til en ny bygning, der opføres efter bygningsreglement 2015

 • A2010 - svarer til en bygning opført efter Bygningsreglement 2010 (BR10)

 • B - svarer til en bygning opført efter kravene i Bygningsreglement 2008 (BR08) eller Bygningsreglement 1998 med tillæg (BR98s småhusreglementet)

 • C

 • D

 • E

 • F

 • G - Det dårligste energimærke

Forskellige energimærker til forskellige ejendomstyper

Der er forskellige regler for energimærkning, og hvornår energimærkningen skal udføres. Det afhænger af ejendomstypen. De forskellige ejendomstyper er f.eks. enfamiliehus,rækkehuse flerfamiliehuse, ejerlejlighed, etageejendomme,  kontor- og erhvervsejendomme, nybyggeri osv. Et energimærke udarbejdes af vores ISO 9001 certificerede energikonsulentfirmaer.

Vi kontakter dig altid inden for en arbejdsdag efter bestilling. Så hvis du bestiller i dag, så kan du have en aftale på plads med en af vores e energikonsulenter på plads allerede imorgen.

Priser for energimærke

Maksimal priserne for energimærkning af enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse og stuehuse er reguleret af Erhvervsstyrelsen. Men indhent tilbud fra os for at få en konkret pris.

Der ydes rabat ved udførelse samtidig med en tilstandsrapport og eleftersyn.

Ved energimærkning af øvrige ejendomme oplyser energimærkningsfirmaet en fast pris/ tilbud før energimærkningen foretages.

Energimærke - Emner

Automatmærke - uden bygningsgennemgang

Hvis din bolig er mindre end 25 år gammel kan der foretages energimærkning uden bygningsgennemgang, dette er en meget billig og hurtig løsning.

Læs mere

Energimærke til en-families huse og rækkehuse

Der skal udarbejdes et energimærke for alle en-familiehuse og rækkehuse, når de sælges eller udlejes. Så skal du til at sælge dit hus eller leje det ud, så skal du sørge for at få lavet et energimærke.

Læs mere

Energimærke til fler-familiehuse og etageboliger

Fler-familie huse og etageboliger skal have lavet energimærke for hele ejendommen, ikke bare for boligen der skal sættes til salg. Gennemgang indebefatter bl.a. både lejligheder, fællesarealer, kælder, tagkonstruktion, varmecentral mv.

Læs mere

Energimærke til sommerhuse

Nogle gange skal man have lavet energimærke på et sommerhus, men energimærket bliver lavet efter en forenklet metode.

Læs mere

Energimærke for nybyggeri

Alle nye bygninger skal ifølge bygningsreglementet energimærkes. Det betyder at hvis du er ved at få opført en ny bolig, så skal den også have lavet et energimærke.

Læs mere

Energimærkning af erhvervsejendomme

Vi er specialister i energimærkning af store erhvervsejendomme og mindre ejendomme målrettet erhverv.

Læs mere

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagmænd.

Jeg er interesseret i

Kontaktoplysninger

Ejendommens beliggenhed

Vi er landsdækkende

Vores lokale bygningssagkyndige er klar til at rykker ud i hele landet

Danmark