Danske Bygningssagkyndige
Landsdækkende netværk af uvildige bygningssagkyndige

Energimærke til fler-familiehuse og etageboliger

Krav til energimærke på fler-familie ejendomme

Flerfamiliehuse, herunder tofamiliehuse, ejerlejligheder, andelslejligheder, anpartslejligheder (herunder ideelle anparter) skal energimærkes, når de sælges, udlejes eller der overdrages brugsret til andelsboliger.

Et energimærke er lovpligtigt i modsætning til tilstandsrapporten. Såfremt du som sælger eller ejer ikke får udarbejdet energimærket, har køberen ret til at få dette udarbejdet på din regning. Så hvis du skal sælge din bolig, så er der med andre ord ikke nogen vej uden om at der skal have lavet et energimærke på ejendommen.

I etageejendomme og udlejede erhvervsejendomme kan ejer eller lejer på ethvert tidspunkt kræve, at ejerforeningen stiller et gyldigt energimærke til rådighed.

Det er ikke din bolig der skal laves energimærke på

Når man bor i ejerlejlighed eller andelsbolig i en etageejendom så er det hele bygningen der skal laves energimærke på. Det er ikke den enkelte lejlighed. Energimærkets gyldighed er 10 år.

Såfremt energimærkningen sker i forbindelse salg af boligen, kan dette i nogle tilfælde ske sammen med udarbejdelse af tilstandsrapport, da der kan udarbejdes tilstandsrapport på nogle af disse typer ejendomme.

Bygninger over 1000 m2

Såfremt bygningen er større end 1000 m² er bygningen omfattet af krav om regelmæssig energimærkning og skal energimærkes regelmæssigt hvert 10 år

Forbered dig til mødet med os

Ved gennemgang af ejendommen bør følgende foreligge - gerne i kopi:

  • Bygningstegninger (plan, snit og facader)

  • Seneste årsopgørelser for forbrug af el, vand og varme.

  • Eventuel tidligere energimærkning.

  • For bygninger med hulmur, hvor der er givet bygge tilladelse før 1. februar 1979, skal der foreligge dokumentation for hulmursisolering i form af attest fra autotiseret isolatør, ellers skal energikonsulenten, med ejers tilladelse, udføre en undersøgelse af hulmursisoleringen.

  • Attester for lovpligtige eftersyn og målinger på olie- eller gasfyr eller andre varmekilder.

  • Driftsjournaler

  • Målinger af luftmængder for eventuelle ventilationsanlæg

  • Eventuelle planer for renovering eller ombygningsarbejder på ejendommen.

Selve gennemgangen af ejendommen

Når energikonsulenten kommer på ejendommen, foretages en registrering af bygningen og de dele, der ikke fremgår af tegninger opmåles. Der skal være adgang til et udvalg af lejligheder og fælles arealer, kælder, tagkonstruktion, varmecentral mm. Energikonsulenten vil give nærmere oplysninger i forhold til ejendommens størrelse og opbygning.

Energikonsulenten skal registrere de forskellige bygningsdeles isoleringsgrad og vurdere varmeanlægget,  tekniske installationer og belysningsanlæg og herefter beregne standardforbruget for ejendommen og beregne hvilke energibesparende foranstaltninger, der vil være rentable. Endvidere skal energikonsulenten vurdere, hvorvidt der er forslag eller forbedringer, der bør udføres i forbindelse med renovering eller andet arbejde der udføres på ejendommen.

Energimærke - Andre emner

Automatmærke - uden bygningsgennemgang

Hvis din bolig er mindre end 25 år gammel kan der foretages energimærkning uden bygningsgennemgang, dette er en meget billig og hurtig løsning.

Læs mere

Energimærke til en-families huse og rækkehuse

Der skal udarbejdes et energimærke for alle en-familiehuse og rækkehuse, når de sælges eller udlejes. Så skal du til at sælge dit hus eller leje det ud, så skal du sørge for at få lavet et energimærke.

Læs mere

Energimærke til sommerhuse

Nogle gange skal man have lavet energimærke på et sommerhus, men energimærket bliver lavet efter en forenklet metode.

Læs mere

Energimærke for nybyggeri

Alle nye bygninger skal ifølge bygningsreglementet energimærkes. Det betyder at hvis du er ved at få opført en ny bolig, så skal den også have lavet et energimærke.

Læs mere

Energimærkning af erhvervsejendomme

Vi er specialister i energimærkning af store erhvervsejendomme og mindre ejendomme målrettet erhverv.

Læs mere

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagmænd.

Jeg er interesseret i

Kontaktoplysninger

Ejendommens beliggenhed

Vi er landsdækkende

Vores lokale bygningssagkyndige er klar til at rykker ud i hele landet

Danmark