Danske Bygningssagkyndige
Landsdækkende netværk af uvildige bygningssagkyndige

Energimærke til en-families huse og rækkehuse

Krav til energimærke for en-families huse og rækkehuse

Der skal udarbejdes et energimærke for alle en-familiehuse og rækkehuse, når de sælges eller udlejes. Så skal du til at sælge dit hus eller leje det ud, skal du sørge for at få lavet et energimærke. Bruger du en ejendomsmægler, må ejendomsmægleren ikke markedsføre dit hus før energimærket er klar.

Et energimærke for et rækkehus udarbejdes normalt enkeltvist, men der kan også udarbejdes et energimærke for den samlede bebyggelse.

Et energimærke på et hus er lovpligtigt i modsætning til tilstandsrapporten. Såfremt du som sælger eller ejer ikke får udarbejdet energimærket, har køberen ret til at få dette udarbejdet på din regning. Så hvis du skal sælge dit hus, er der med andre ord ikke nogen vej uden om at du skal have lavet et energimærke på huset.

Energimærkets gyldighed er 10 år

Alle energimærker, også mærker der er udført tidligere, har en gyldighed på 10 år, dette er uanset hvilken udløbsdato der står på det tidligere udarbejdede energimærke.

Du skal dog have et nyt energimærke,  såfremt der er sket bygningsændringer, energiforbedringer  eller ombygninger således at energimærket ikke mere er retvisende.

Såfremt energimærkningen sker i forbindelse med salg af dit hus, vil du kunne spare penge ved at få udført tilstandsrapporten samtidig med energimærket. Vi giver gerne et pakketilbud, som er billigere end hvis du bestiller dem enkeltvis.

Forbered dig til mødet med os

Hvis energimærket udføres sammen med tilstandsrapporten, er det nogle af de samme dokumenter vi skal bruge. Følgende bør foreligge - gerne i kopi:

  • Bygningstegninger (plan, snit og facader)

  • Seneste årsopgørelser for forbrug af el og varme.

  • Eventuel tidligere energimærkning.

  • For bygninger med hulmur, hvor der er givet byggetilladelse før 1. februar 1979, skal der foreligge dokumentation for hulmursisolering i form af attest fra autoriseret isolatør, ellers skal energikonsulenten, med ejers tilladelse, udføre en undersøgelse af hulmursisoleringen.

  • Attester for eftersyn og målinger på olie- eller gasfyr eller andre varmekilder.

Såfremt materialet er afleveret til ejendomsmægleren, vil mægleren normalt fremsende kopier til energikonsulenten forud for besigtigelsen, såfremt de får besked herom. Yderligere er vores energikonsulent forpligtet  til at opbevare materialet og dokumentationen for energimærket på dit hus i 6 år.

Selve gennemgangen af huset

Når energikonsulenten kommer på ejendommen, foretages en registrering af bygningen, og de dele, der evt. ikke fremgår af tegningerne, måles op.

Energikonsulenten registrerer de forskellige bygningsdeles isoleringsgrad og vurderer varmeanlægget. Derefter beregner energikonsulenten standardforbruget for ejendommen og beregner, hvilke energibesparende foranstaltninger, der vil være rentable. Endvidere skal energikonsulenten vurdere, hvorvidt der er forslag eller forbedringer, der bør udføres i forbindelse med andre arbejder, der udføres på ejendommen.

Energimærke - Andre emner

Automatmærke - uden bygningsgennemgang

Hvis din bolig er mindre end 25 år gammel kan der foretages energimærkning uden bygningsgennemgang, dette er en meget billig og hurtig løsning.

Læs mere

Energimærke til fler-familiehuse og etageboliger

Fler-familie huse og etageboliger skal have lavet energimærke for hele ejendommen, ikke bare for boligen der skal sættes til salg. Gennemgang indebefatter bl.a. både lejligheder, fællesarealer, kælder, tagkonstruktion, varmecentral mv.

Læs mere

Energimærke til sommerhuse

Nogle gange skal man have lavet energimærke på et sommerhus, men energimærket bliver lavet efter en forenklet metode.

Læs mere

Energimærke for nybyggeri

Alle nye bygninger skal ifølge bygningsreglementet energimærkes. Det betyder at hvis du er ved at få opført en ny bolig, så skal den også have lavet et energimærke.

Læs mere

Energimærkning af erhvervsejendomme

Vi er specialister i energimærkning af store erhvervsejendomme og mindre ejendomme målrettet erhverv.

Læs mere

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagmænd.

Jeg er interesseret i

Kontaktoplysninger

Ejendommens beliggenhed

Vi er landsdækkende

Vores lokale bygningssagkyndige er klar til at rykker ud i hele landet

Danmark