Danske Bygningssagkyndige
Landsdækkende netværk af uvildige bygningssagkyndige

Automatmærke - Uden fysisk gennemgang

Et automatimærke er et energimærke uden bygningsgennemgang. Og det koster kun 995 inkl. moms.

Der er en typisk levering inden for 1 arbejdsdag, hvis vi har alt info vi skal bruge.

Hvem kan få et automatmærke?

For at man kan energimærkes uden bygningsgennemgang, er der nogle forudsætninger der skal være tilstede.

Bygningen skal opfylde følgende kriterier:

  • Bygningen skal være opført maksimalt 25 år før energimærkningen.

  • Bygningen skal have BBR-anvendelseskoderne 110 (stuehus til landbrugsejendom), 120 (fritliggende enfamilieshus) eller 130, 131 eller 132 (række-, kæde-, eller dobbelthus). Er du i tvivl, så kontakt os.

  • Hvis ansøgningen om byggetilladelsen er indsendt til kommunen den 1. april 2006 eller senere, skal bygningen være energimærket i forbindelse med færdigmelding til kommunen. Hvis denne energimærkning ikke har fundet sted, kan bygningen ikke energimærkes uden bygningsgennemgang.

Varmeforsyningen skal opfylde følgende kriterier:

Det forudsættes, at hele varmeforsyningen stammer fra en af de nævnte varmeforsyninger: 

  • Olie

  • naturgas

  • fjernvarme

  • el (herunder varmepumpe)

  • biobrændsel med centralvarmeanlæg.

Der tages ikke hensyn til supplerende varmeinstallationer, som f.eks. solvarme, brændeovn, pejse og lignende.

Hvordan foregår det?

Et automatmærke foregår uden en ny bygningsgennemgang. Istedet udfylder du en tro-og-love formular på at der ikke er ændret noget ved bygningen siden sidste energimærke er blevet lavet. Når vi har den, så går vi ind og opretter en forlængelse af energimærket.

Hvad skal vi bruge?

Ejeren af bygningen skal udfylde en erklæringen kan udfyldes ved at trykke på dette link og sende det til vores mail efter du har udfyldt kontaktformularen her på siden.

Hvornår kan det ikke betale sig med et automatmærke?

Hvis der er lavet energimæssige forbedringer på boligen, så vil det ofte kunne svare sig at få lavet et nyt energimærke, da energimærket kan være forbedret, og boligen derved fremstå bedre i en salgssituation.

Energimærke - Andre emner

Energimærke til en-families huse og rækkehuse

Der skal udarbejdes et energimærke for alle en-familiehuse og rækkehuse, når de sælges eller udlejes. Så skal du til at sælge dit hus eller leje det ud, så skal du sørge for at få lavet et energimærke.

Læs mere

Energimærke til fler-familiehuse og etageboliger

Fler-familie huse og etageboliger skal have lavet energimærke for hele ejendommen, ikke bare for boligen der skal sættes til salg. Gennemgang indebefatter bl.a. både lejligheder, fællesarealer, kælder, tagkonstruktion, varmecentral mv.

Læs mere

Energimærke til sommerhuse

Nogle gange skal man have lavet energimærke på et sommerhus, men energimærket bliver lavet efter en forenklet metode.

Læs mere

Energimærke for nybyggeri

Alle nye bygninger skal ifølge bygningsreglementet energimærkes. Det betyder at hvis du er ved at få opført en ny bolig, så skal den også have lavet et energimærke.

Læs mere

Energimærkning af erhvervsejendomme

Vi er specialister i energimærkning af store erhvervsejendomme og mindre ejendomme målrettet erhverv.

Læs mere

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagmænd.

Jeg er interesseret i

Kontaktoplysninger

Ejendommens beliggenhed

Vi er landsdækkende

Vores lokale bygningssagkyndige er klar til at rykker ud i hele landet

Danmark