Danske Bygningssagkyndige
Landsdækkende netværk af uvildige bygningssagkyndige

Eleftersyn på din bolig

Et eleftersyn er, sammen med en tilstandsrapport, blevet en obligatorisk forudsætning i sammenhæng med en ejerskifteforsikringen. Yderligere er det en god investering hvis du generelt gerne vil have et overblik over elinstallationerne i ens hjem.

Bliv kontaktet af vores folk

Hvad gennemgås ved dit eleftersyn?

Ved et eleftersyn gennemgås boligens elinstallationer. Derudover gennemgås også udendørs el, feks. I carport, redskabsskur og lignende. Eleftersynet indbefatter som minimum følgende rum;

 • Rum til beboelse: soverum, spiserum, entre, opholdsrum, gang, badeværelser, hobbyrum, bryggers og lignende rum.

 • Sekundære rum: toiletter, loftrum, garage, sauna og krybekælder

Eleftersyn på boligens elinstallationer omfatter som minimum kontrol af:

 • Lavvoltsinstallationer

 • Eltavler

 • Materiel bag lampeudtag, stikkontakter og afbrydere

 • Dimensionering af elinstallationener

 • Fejlstrømsafbrydere

 • Beskyttelse mod indirekte og direkte berøring med spændingsførende dele.

Yderligere tages der stikprøver af nogle af elinstallationerne, som er bag aftagelige eller løftbare dele. Det vil fremgå af den endelige rapport hvilke dele der der blevet lavet stikprøver på.

Hvad gennemgås ikke ved dit eleftersyn?

Der er visse forhold som ikke bliver gennemgået ved dit eleftersyn;

 • Bagatelforhold, som f.eks. slid og ælde

 • Dele af installationer som ikke kan efterses på grund af manglende adgang

 • Elinstallationer uden for selve bygningen

 • Hårde hvidevarer mm.

Dit eleftersyn munder ud i en elinstallationsrapport

Eleftersynet munder ud i en elinstallationsrapport som du får efter eleftersynet. I den kan du se hvad der er som det skal være, og hvad der evt. er af fejl. Fejlene bliver kategoriseret så de er nemme at sammenligne.

Hvordan bedømmes og kategoriseres emner i din elinstallationsrapport?

Kontrolpunkterne bliver besvaret med 1 af følgende 4 svarmuligheder:

 • Ja - forholdet er lovligt

 • Nej - forholdet er ulovligt

 • UN - forholdet bør undersøges nærmere

 • IR - Ikke relevant

Kontrolpunkter i elinstallationsrapporten med ulovlige forhold nævnt bliver karakteriseret på samme måde, som er kendt fra tilstandsrapporten.

Kategorierne er:

 • IB - Ingen bemærkninger

 • K0 - Kosmetisk eller praktisk mangel

 • K2 - Ulovligt forhold, som ikke påvirker funktionsdygtigheden og ikke umiddelbart er farligt

 • K2: Ulovlige forhold med manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre eller afgrænset del af installation og/eller som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand.

 • K3: Ulovlige forhold, som på kort sig eller umiddelbart kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller mangelfuld eller manglende funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen.

 • UN: Undersøges nærmere

Gyldighed af en elinstallationsrapport

En elinstallationsrapport er gyldig i 1 år. Derefter kan boligejer vælge at få den fornyet, hvilket typisk vil være til en lavere pris end den oprindelige. Dog typisk ikke hvis der er lavet større ændringer i elinstallationerne.

Hvem må gennemføre et eleftersyn?

Det er kun el-installatører som via Sikkerhedsstyrelsen er tilmeldt ordningen, som må gennemføre et eleftersyn. Danske Bygningssagkyndige samarbejder med kvalificerede el-installatører i hele landet, og kan derfor hjælpe med både eleftersyn og tilstandsrapport.

Hvad koster et eleftersyn?

Der er i eleftersynsordningen fastsat et loft på prisen for et eleftersyn. Prisen afhænger af boligens størrelse og hvornår boligen er opført.

Bliv kontaktet omkring eleftersyn

Ønsker du at få oplyst en konkret pris for et eleftersyn på din bolig så bedes du udfyldes formularen til højre og angive areal og opførelsesår.

Sædvanligvis bestilles el-eftersynet sammen med tilstandsrapporten.

Ved Boligsalg - Andre emner

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport udarbejdet af en bygningssagkyndig giver overblik over husets tilstand når man skal sælge eller købe. Tilstandsrapporten gør bl.a. at man, sammen med et eleftersyn, kan få en ejerskifteforsikring, der minimerer risikoen ved huskøb.

Læs mere

Energimærke

Energimærker er lovpligtige ved salg af boliger. Danske Bygningssagkyndige kan hjælpe med at få et overblik over boligens energiforbrug gennem et gennemarbejdet energimærke.

Læs mere

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagmænd.

Jeg er interesseret i

Kontaktoplysninger

Ejendommens beliggenhed

Vi er landsdækkende

Vores lokale bygningssagkyndige er klar til at rykker ud i hele landet

Danmark