Danske Bygningssagkyndige
Landsdækkende netværk af uvildige bygningssagkyndige

Energimærke for nybyggeri

Alle nye bygninger skal ifølge bygningsreglementet energimærkes. Det betyder at hvis du er ved at få opført en ny bolig, så skal den også have lavet et energimærke.

Energirammen - inden energimærket

I forbindelse med anmodning om byggetilladelse, skal der foreligge en energirammeberegning der opfylder bygningsreglementets krav. Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand.

Såfremt, der sker ændringer i projektet, skal beregningen udføres på ny.

Gennemgang af energiramme og de faktiske forhold

Når dit byggeri færdigmeldes, skal en beskikket energikonsulent eftervise, hvorvidt din bygning nu også er opført efter de krav og forudsætninger, der er i energirammeberegningen. Energikonsulenten skal udarbejde et energimærke med baggrund i de beregninger, der er indsendt i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse samt ud fra en registrering af de faktuelle forhold. Energikonsulenten skal have energirammeberegningen i elektronisk form og konsulenten må ikke rette i de data  der modtages. Alle vores energikonsulenter er kvalificerede til den slags energimærker.

Nødvendig dokumentation til energimærket

Ved besøg af vores energikonsulenten skal der fremlægges dokumentation for anvendte isoleringsmateriale, isoleringsgrad af skjulte rør i gulve, indreguleringsrapport for varmeanlæg og eventuel ventilationsanlæg samt rapport for målte luftmængder. Disse ting er nødvendige for at vores beskikkede energikonsulent kan udarbejde det lovpligtige energimærke.

Krav til uvildighed omkring energimærket

Det må ikke være den samme konsulent eller firma, der har udført beregningerne i forbindelse med byggetilladelsen, som foretager den endelige energimærkning, Ligeledes må konsulenten ikke have deltaget i projekteringen af bygningen.

Energimærke - Andre emner

Automatmærke - uden bygningsgennemgang

Hvis din bolig er mindre end 25 år gammel kan der foretages energimærkning uden bygningsgennemgang, dette er en meget billig og hurtig løsning.

Læs mere

Energimærke til en-families huse og rækkehuse

Der skal udarbejdes et energimærke for alle en-familiehuse og rækkehuse, når de sælges eller udlejes. Så skal du til at sælge dit hus eller leje det ud, så skal du sørge for at få lavet et energimærke.

Læs mere

Energimærke til fler-familiehuse og etageboliger

Fler-familie huse og etageboliger skal have lavet energimærke for hele ejendommen, ikke bare for boligen der skal sættes til salg. Gennemgang indebefatter bl.a. både lejligheder, fællesarealer, kælder, tagkonstruktion, varmecentral mv.

Læs mere

Energimærke til sommerhuse

Nogle gange skal man have lavet energimærke på et sommerhus, men energimærket bliver lavet efter en forenklet metode.

Læs mere

Energimærkning af erhvervsejendomme

Vi er specialister i energimærkning af store erhvervsejendomme og mindre ejendomme målrettet erhverv.

Læs mere

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagmænd.

Jeg er interesseret i

Kontaktoplysninger

Ejendommens beliggenhed

Vi er landsdækkende

Vores lokale bygningssagkyndige er klar til at rykker ud i hele landet

Danmark