Danske Bygningssagkyndige
Landsdækkende netværk af uvildige bygningssagkyndige

Tilstandsrapport

Med en tilstandsrapport er det muligt, at du som sælger kan frigøre dig for dit 10-årige mangelansvar, såfremt du overfor køber fremlægger en tilstandsrapport samt tilbud på en ejerskifteforsikring, samt tilbud om at betale ½ delen af præmien på ejerskifteforsikringen.

Når du køber hus, skal du være opmærksom på, at du med en tilstandsrapport og et eleftersyn får mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. Denne forsikring vil dække eventuelle skjulte fejl og mangler i op til 10 år. Køber og sælger deler udgiften hertil.

Bliv kontaktet af vores folk

En tilstandsrapport beskriver bygningens tilstand og afdækker synlige skader, der i væsentlig grad nedsætter bygningens funktion eller værdi.

En tilstandsrapport er ikke lovpligtig, men der findes næppe mange sælgere i dag, som ikke ønsker at sikre sig mod sit ellers mangeårige mangelansvar.

Samtidig findes der nok heller ikke mange købere, som ikke ønsker at få overblik over bygningens fysiske tilstand inden den store beslutning om et køb træffes.

I praksis udføres der tilstandsrapport og el-eftersyn på stort set alle huse før der kan gennemføres en handel.

Uanset hvordan huset handles, er det vigtigt, at der udarbejdes en tilstandsrapport af en kvalificeret bygningssagkyndig, som er uvildig i sin bedømmelse af ejendommen.

En tilstandsrapport udarbejdes på baggrund af en visuel gennemgang af bygningens synlige og alment tilgængelige bygningsdele.

En tilstandsrapport skal give et realistisk billede og bidrage til en handel uden skuffede forventninger. Køber ved, hvad han køber, og sælger ved, hvad han sælger.

Formål med en tilstandsrapport

En tilstandsrapport har til formål at beskrive i hvilket omfang, bygningens fysiske tilstand er ringere, end tilstanden i tilsvarende, intakte bygninger af samme alder.

En tilstandsrapport afdækker synlige skader, der nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt. Endvidere afdækkes tegn på skader eller fysiske forhold, der giver en nærliggende risiko for, at der vil kunne udvikles en skade.

Pris for tilstandsrapport

Ønsker du at få oplyst en konkret pris for en tilstandsrapport på din bolig så bedes du udfyldes kontaktformularen til højre og angive areal og opførelsesår.

Tilstandsrapport - Emner

Sådan læses en tilstandsrapport

Find ud af hvor dan man skal forstå en tilstandsrapport og hvad den dækker og ikke dækker.

Læs mere

Tilstandsrapport for ejerlejligheder

Der er særlige regler for tilstandsraporter på lejligheder.

Læs mere

Sælgeroplysningsskema til tilstandsrapport

Få en forklaring af sælgeroplysningsskemaet, og hvad man skal være opmærksom på.

Læs mere

Fornyelse af tilstandsrapport

Vidste du at en tilstandrapport kan fornyes hvis den overskrider de 6 mdr. holdbarhed?

Læs mere

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagmænd.

Jeg er interesseret i

Kontaktoplysninger

Ejendommens beliggenhed

Vi er landsdækkende

Vores lokale bygningssagkyndige er klar til at rykker ud i hele landet

Danmark