Danske Bygningssagkyndige
Landsdækkende netværk af uvildige bygningssagkyndige

Sælgeroplysningsskema til tilstandsrapport

Et særligt afsnit i tilstandsrapporten er sælgers oplysninger om ejendommen. Oplysningerne afgives på et spørgeskema. Der er også et fritekstfelt, hvor sælger kan komme med andre oplysninger om skader på ejendommen. Det kan være skader, som der ikke er spurgt direkte til.

Oplysningerne indgår som en fast del af tilstandsrapporten. Huseftersynet kan derfor ikke udføres, hvis sælgeroplysningsskemaet ikke foreligger i udfyldt og underskreven stand.

Hvis du som sælger af en ejendom, er usikker på besvarelsen af enkelte spørgsmål, skal du blot lade dem stå åbne og afvente en dialog med den bygningssagkyndige, som vil være dig behjælpelig med besvarelsen.

Sælger oplysninger om ejendommen udgør en del af sælgers loyale oplysningspligt i forbindelse med sælgers fritagelse for ansvar for mangler og fejl ved huset efter husets er solgt.

Tilstandsrapport - Andre emner

Sådan læses en tilstandsrapport

Find ud af hvor dan man skal forstå en tilstandsrapport og hvad den dækker og ikke dækker.

Læs mere

Tilstandsrapport for ejerlejligheder

Der er særlige regler for tilstandsraporter på lejligheder.

Læs mere

Fornyelse af tilstandsrapport

Vidste du at en tilstandrapport kan fornyes hvis den overskrider de 6 mdr. holdbarhed?

Læs mere

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagmænd.

Jeg er interesseret i

Kontaktoplysninger

Ejendommens beliggenhed

Vi er landsdækkende

Vores lokale bygningssagkyndige er klar til at rykker ud i hele landet

Danmark