Danske Bygningssagkyndige
Landsdækkende netværk af uvildige bygningssagkyndige

Tilsyn med nybyggeri

I forbindelse med opførelse af nyt typehus, individuelt hus eller større renoveringer kan det være rigtig vigtigt at få professionelt hjælp med løbende tilsyn og rådgivning under byggeprocessen.

Såfremt der indgås aftale med et typehusfirma vil rådgivningen typisk omfatte:

  • Gennemgang af projektmaterialet, tegninger og beskrivelse og kontrakt.

  • Tilsyn / gennemgang på byggepladsen, typisk 4--6 gennemgange alt efter byggeperiode og hvor kompliceret byggeriet er.

  • Bygningsgennemgang før aflevering / eller deltagelse i afleveringsforretning

  • Løbende rådgivning til bygherre ved telefonisk kontakt, mails m.m.

Omfanget af nødvendig rådgivning og tilsyn kan svinge meget alt efter det aktuelle byggeri og Jeres ønsker.

Fordele ved løbende tilsyn

Ved at få en uvildig rådgiver til at hjælpe jer, vil I have et professionelt øje på byggeriet, og få mulighed for at få afklaret byggetekniske spørgsmål.

  • De løbende tilsyn og kontroller medvirker til at fejl løbende kan rettes og forhindres.

  • Det kontrolleres hvorvidt byggeriet udføres i henhold til projektmaterialet.

  • Den bygningssagkyndige kan på jeres vegne komme med korrekte byggetekniske indsigelser såfremt der konstateres fejl eller ikke kontraktmæssige ydelser.

Det vil stadig være entreprenøren/ byggefirmaet der har ansvaret for byggeriet, men som bygherre vil du minimere risikoen for byggefejl og ikke kontraktmæssigt ydelser, samt holde byggeriet på sporet rent tidsmæssigt.

Pris

Prisen for rådgivning og tilsyn i forbindelse med din byggesag vil blive beregnet individuelt, alt efter omfanget af byggeriet og jeres ønsker.

Vedligehold og Tilsyn - Andre emner

Energirådgivning

Få hjælp til at sænke dine energiudgifter i din bolig. Indeholder en byggeteknisk gennemgang af din bolig og rådgivning omkring økonomisk kloge tiltag. Du får også mulighed for at forbedre din boligs energimærke.

Læs mere

Afleveringsforretning

En afleveringsforretning finder sted ved færdiggørelsen af et byggeri, når håndværkerne overdrager deres arbejde. Den sikrer en gennemgang af evt. fejl og mangler, samt planlægger udbedringerne af dem. Yderligere danner afleveringsforretningen grundlag for evt. tilbageholdelse af sidste rate-betaling.

Læs mere

1 års og 5 års eftersyn

1 års og 5 års gennemgang er opfølgende gennemgange af tidligere byggerier. Det sikrer gennemgang samt udbedring af bygningsmæssige fejl som ikke var til stede under afleveringsforretningen, og følger typisk reglerne specificeret i AB Forbruger eller AB 92.

Læs mere

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagmænd.

Jeg er interesseret i

Kontaktoplysninger

Ejendommens beliggenhed

Vi er landsdækkende

Vores lokale bygningssagkyndige er klar til at rykker ud i hele landet

Danmark