Danske Bygningssagkyndige
Landsdækkende netværk af uvildige bygningssagkyndige

Energirådgivning - Sænk dit energiforbrug

Før en bolig eller ejendom må annonceres til salg via en ejendomsformidler, skal der foreligge et gyldigt energimærke. Dette er en følge af en ændring i ”Lov om fremme af energibesparelser i bygninger”

Ejendomsformidleren skal efterfølgende oplyse ejendommens ejer- eller andelslejlighedens energimærke ved salgsannonceringen.

Du kan få et bedre energimærke på din bolig

Formålet med ændring af loven er at åbne købers øjne for, at en ejendom med et godt energimærke er mere attraktiv end en bolig med et dårligt energimærke. Samtidig gives bygningsejerne endnu et incitament til at forbedre ejendommens energimæssige tilstand. Det betyder for dig at din boligs salgspotentiale delvist bliver påvirket af dens energimærke.

Det kendes typisk fra salget af hårde hvidevarer, hvor et godt energimærke er en meget vigtig salgsparameter. Sådan forventes det også at blive for ejendomme i fremtiden.

Som sælger af en ejendom eller lejlighed er det derfor vigtigt og måske afgørende for salget, at ejendommen har det bedst mulige energimærke. Det kan vi hjælpe dig med at opnå.

Tag de indledende skridt til et godt ejendomssalg

Allerede inden kontakten tages til potentielle ejendomsmæglere kan du med fordel benytte dig af energirådgivning. Energikonsulenten kommer ud og udarbejder en energiberegning svarende til den beregning der ligger til grund for energimærkningen. Der får du nemt et overblik over hvilke energibesparende foranstaltning du kan lave, både med udgangspunkt i generelle rentable løsninger med kort tilbagebetalingstid og i nemme generelle forbedringer, der leder til et bedre energimærke for ejendommen.

Når de energibesparende foranstaltninger er gennemført, kan den energikonsulenten udarbejde energimærket. Dette gøres til en reduceret pris, idet det nye energimærke kan udføres med baggrund i de tidligere udførte beregninger. Når det nye energimærke indberettes til energistyrelsens database, vil dette være gældende for din ejendom. og dermed også det, der bruges i din fremtidige salgsopstilling hos ejendomsmægleren.

Hvad hvis du ikke skal sælge din ejendom?

Selv om boligen ikke skal sælges, kan det være en god ide at få udarbejdet et energimærke, da der kan være besparelser som vil være rentable og have en kort tilbagebetalingstid og dermed give besparelser og komfort forbedringer, som man selv kan få glæde af, mens man bor i boligen.

Der findes i dag forskellige støtteordninger til boligejere, der ønsker at mindske energiforbruget. Blandt andet er der af Staten indført ”skrotningsordning” for gamle oliefyr, som giver tilskud til ny varmeforsyning. Der kan endvidere være forskellige tilskudsordninger fra energiselskaber ved energiforbedringer.

Hvordan kommer du i gang med energiforbedringerne?

Du kan få en af vores energikonsulenter til at gennemgå din ejendom. Indtast dine kontakt oplysninger i kontaktformularen, og du vil herefter blive kontaktet af en af vore energikonsulenter.

Pris for energirådgivning

Energirådgivningen inkl. gennemgang af bolig og midlertidigt energimærke er på 4.999 kr. inkl. moms plus kørsel efter statens takster og øvrige udlæg.

Vedligehold og Tilsyn - Andre emner

Tilsyn med nybyggeri

Et tilsyn med et nybyggeri skaber tryghed for dig som bygherre. Du får en kyndig rådgiver der repræsenterer dig i byggeprojektet og løbende kan afklare tvivl og bekymringer, samt tage dialogen med entreprenøren/byggefirmaet.

Læs mere

Afleveringsforretning

En afleveringsforretning finder sted ved færdiggørelsen af et byggeri, når håndværkerne overdrager deres arbejde. Den sikrer en gennemgang af evt. fejl og mangler, samt planlægger udbedringerne af dem. Yderligere danner afleveringsforretningen grundlag for evt. tilbageholdelse af sidste rate-betaling.

Læs mere

1 års og 5 års eftersyn

1 års og 5 års gennemgang er opfølgende gennemgange af tidligere byggerier. Det sikrer gennemgang samt udbedring af bygningsmæssige fejl som ikke var til stede under afleveringsforretningen, og følger typisk reglerne specificeret i AB Forbruger eller AB 92.

Læs mere

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagmænd.

Jeg er interesseret i

Kontaktoplysninger

Ejendommens beliggenhed

Vi er landsdækkende

Vores lokale bygningssagkyndige er klar til at rykker ud i hele landet

Danmark