Danske Bygningssagkyndige
Landsdækkende netværk af uvildige bygningssagkyndige

1 års og 5 års eftersyn

Summary: 1 års og 5 års gennemgang er opfølgende gennemgange af tidligere byggerier. Det sikrer gennemgang samt udbedring af bygningsmæssige fejl som ikke var til stede under afleveringsforretningen, og følger typisk reglerne specificeret i AB Forbruger eller AB 92.

Når man har gang i nybyggeri, så er der forskellige gennemgange, både ved færdiggørelse (afleveringsforretning), 1 år efter (1 års eftersyn) og 5 år efter (5 års eftersyn).

Det er vigtigt at du søger sagkyndig bistand i forbindelse med gennemgang af dit byggeri. Det er ved gennemgangen at byggefejl eller skader skal registreres og oprettes som krav overfor entreprenør eller bygherre.

Særlige ting ved 1 og 5 års gennemgang

Dit byggeri kan være omfattet af den obligatoriske byggeskadeforsikring, jf. byggeloven. Denne er typisk gældende for nye huse hvor boligejer ikke selv er bygherre. Forsikringsselskabet kan i den forbindelse ligeledes udføre gennemgang af byggeriet i forbindelse med 1 års og 5 års gennemgangen.

Aftalegrundlaget for det gennemførte byggeri fastsætter normalt reglerne omkring 1- års og 5 års gennemgangen.

Gennemførelse af 1 eller 5 års gennemgang

  1. Entreprenøren indkaldes – dette skal ske rettidigt iht til aftalegrundlaget.

  2. Det kontrolleres hvilke aftaler der er foretaget i forbindelse med aflevering af byggeriet og projektgrundlaget.

  3. Der foretages bygningsgennemgang

  4. Bygningsmæssige fejl noteres ned i eftersynsprotokol

  5. Der fastsættes en frist til udbedring af mangler.

Aftalegrundlaget

Reglerne for 1 og 5 års gennemgang fastsættes typisk i entreprisekontrakten eller aftalen med entreprenørerne

Såfremt reglerne i AB forbruger er gældende er reglerne:

1-års eftersyn afholdes, hvis prisen for arbejdet overstiger kr. 500.000, medmindre der afholdes eftersyn i henhold til den obligatoriske byggeskadeforsikring, jf. byggeloven.

 

For arbejder under 500.000 kr. afholdes 1-års eftersyn, hvis en af parterne ønsker det og meddeler dette til den anden part inden 1 år efter arbejdets aflevering.

Entreprenøren indkalder forbrugeren til eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 år efter arbejdets aflevering. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med højst 30 og mindst 10 arbejdsdages varsel.

Ved eftersynet udfærdiger entreprenøren en eftersynsrapport. I eftersynsrapporten anføres de mangler, som forbrugeren påpeger, hvad enten entreprenøren er enig heri eller ej. Er entreprenøren ikke enig i en mangel påpeget af forbrugeren, skal dette anføres.

Hvis forbrugeren ikke giver møde ved eftersynet, bortfalder dette. Hvis entreprenøren ikke giver møde ved eftersynet, gennemfører forbrugeren selv eftersynet og fremsender snarest muligt en kopi af eftersynsrapporten til entreprenøren.

Bemærk: at der ved AB Forbruger ikke er 5 års gennemgang. Det skal aftales direkte med entreprenøren hvis det ønskes.

Såfremt reglerne i AB 92 er gældende er reglerne:

1 års eftersyn

Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen

5-års eftersyn

Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleveringen.

Hvem indkalder til 1 års og 5 års gennemgang?

Det er normalt bygherres ansvar at indkalde til 1 års og 5 års gennemgang, men tjek aftalegrundlaget/kontrakten.

Honorar

Honoraret for rådgivning, gennemgang og udarbejdelse af notat, eller protokol i forbindelse med 1 – eller 5 års gennemgang, vil typisk blive beregnet efter medgået tid, eller tilbud efter nærmere oplysninger om bygningstype m.m.

Kontakt

Ønsker du nærmere oplysninger og tilbud så kontakt Danske Bygningsagkyndige, du bedes du udfyldes formularen til højre, du bliver herefter kontaktet for nærmere aftale og oplysninger.

Der kan herefter beregnes et tilbud dette ud fra vores koncept eller tilrettet efter jeres ønsker og behov.

Vedligehold og Tilsyn - Andre emner

Energirådgivning

Få hjælp til at sænke dine energiudgifter i din bolig. Indeholder en byggeteknisk gennemgang af din bolig og rådgivning omkring økonomisk kloge tiltag. Du får også mulighed for at forbedre din boligs energimærke.

Læs mere

Tilsyn med nybyggeri

Et tilsyn med et nybyggeri skaber tryghed for dig som bygherre. Du får en kyndig rådgiver der repræsenterer dig i byggeprojektet og løbende kan afklare tvivl og bekymringer, samt tage dialogen med entreprenøren/byggefirmaet.

Læs mere

Afleveringsforretning

En afleveringsforretning finder sted ved færdiggørelsen af et byggeri, når håndværkerne overdrager deres arbejde. Den sikrer en gennemgang af evt. fejl og mangler, samt planlægger udbedringerne af dem. Yderligere danner afleveringsforretningen grundlag for evt. tilbageholdelse af sidste rate-betaling.

Læs mere

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagmænd.

Jeg er interesseret i

Kontaktoplysninger

Ejendommens beliggenhed

Vi er landsdækkende

Vores lokale bygningssagkyndige er klar til at rykker ud i hele landet

Danmark