Danske Bygningssagkyndige
Landsdækkende netværk af uvildige bygningssagkyndige

Syn og skøn

Syn og skøn bruges i tvister hvor det udførte arbejde ikke svarer til forventningerne og den indgåede aftale i forbindelse med bolighandel, nybyggeri, ombygning, renovering af boliger eller anden byggeri.

I forbindelse med syn og skøn kan Danske Bygningssagkyndige tilbyde byggeteknisk rådgivning samt medvirken til mægling mellem parterne. I mange tilfælde kan dyre og langvarige retssager undgås ved, at Danske Bygningssagkyndige kobles på sagen og udarbejder anvisninger for udbedring af de pågældende bygningsskader. Flere tvister er imidlertid af en sådan karakter, at en løsning i mindelighed ikke kan opnås, og man således ikke kan undgå retssager eller voldgift.

Ydelser i forbindelse med syn og skøn

Ved tvister om bygningsskader, mangler ved udført håndværksarbejde, mangler i forhold til tilbud på entrepriser, økonomiske tvister i relation til bygningsarbejder o.l. tilbyder Danske Bygningssagkyndige følgende ydelser:

  • Frivilligt syn og skøn, hvor skønsmanden udmeldes af tvistens parter i enighed.

  • Syn og skøn, hvor skønsmanden udmeldes af retten efter indstilling fra en eller flere af sagens parter.

  • Besigtigelse af bygningen med efterfølgende oplæg til, om der er baggrund for en sag.

I sidstnævnte tilfælde kan den bygningssagkyndige dog ikke efterfølgende optræde som syn- og skønsmand i retslig sammenhæng, men notatet/rapporten kan efterfølgende i en evt. retssag bruges som hjælp til, at der kan stilles de rigtige spørgsmål til modparten og til en eventuelt af retten udmeldt syn- og skønsmand.

Kontakt vores syns og skønsmænd

Såfremt du har behov for hjælp i forbindelse med syn og skøn, skal du blot udfylde kontaktformularen til højre, hvorefter du vil blive kontaktet af vores lokale byggeteknisk rådgiver / syn- og skønsmand.

Pris for syn og skøn

Syn & Skøn faktureres efter anvendt tid, kørsel efter statens takster og øvrige udlæg. Minimumsprisen er 2.500,- inkl. moms.

Tvister og Skader - Andre emner

Skimmelsvamp

Er du i tvivl om du har skimmelsvamp i boligen? Danske Bygningssagkyndige tilbyder undersøgelse og test-måling med mycometer tests på skimmelsvamp angreb, samt kyndig rådgivning omkring nødvendige og forebyggende foranstaltninger der skal til for at få fjernet skimmelsvampen.

Læs mere

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagmænd.

Jeg er interesseret i

Kontaktoplysninger

Ejendommens beliggenhed

Vi er landsdækkende

Vores lokale bygningssagkyndige er klar til at rykker ud i hele landet

Danmark