Danske Bygningssagkyndige
Landsdækkende netværk af uvildige bygningssagkyndige

Skimmelsvamp rådgivning

Danske Bygningssagkyndige tilbyder byggeteknisk rådgivning i forbindelse med opsporing, test og forebyggelse af skimmelsvamp.

I de senere år har angreb af skimmelsvamp i bygninger fået stor bevågenhed i medierne. Skoler, offentlige bygninger, private huse og lejligheder har måttet fraflyttes under udbedring af skaderne. Desuden er der eksempler på, at hele bygninger er blevet nedrevet pga. svampeangreb.

Mange typer skimmelsvampe er sundhedsskadelige og allergifremkaldende, og er man først blevet allergisk, kan man få voldsomme reaktioner på disse skimmelsvampe.

Skimmelsvamp undersøgelse og rådgivning

Danske Bygningssagkyndige I/S tilbyder at analysere og kategorisere skimmelsvampevæksten, undersøge omfanget, påpege skadesårsagerne og give et overslag over de nødvendige, forebyggende foranstaltninger.

Den landsdækkende byggetekniske rådgivning omkring skimmelsvamp udføres for kr. 4.000,- inkl. moms, hvortil kommer udlæg til evt. mycometer tests.

Prisen dækker undersøgelse af et hus eller lejlighed med et boligareal indtil 200 m². For større huse eller flere lejligheder i samme bygning aftales prisen nærmere med den bygningssagkyndige.

Der udarbejdes en skriftlig rapport om undersøgelsen og anbefalingerne.

Yderligere rådgivning tilbydes efter medgået tid

Årsag til vækst af skimmelsvamp

Skimmelsvamp udvikles og vokser i fugtigt miljø. Det fugtige miljø kan forekomme såvel i de synlige som i de skjulte bygningskonstruktioner. De fugtige miljøer opstår typisk, hvor varm rumluft møder kolde flader, eller hvor bygningsdelene opfugtes som følge af indtrængende vand, udsivende vand eller opsuget vand. Mange skimmelsvamp angreb skyldes byggetekniske fejl eller skader på bygningsdele.

Skimmelsvamp opstår typisk som følge af:

  • Mangelfuld rengøring og udluftning

  • Mangelfuld vedligeholdelse af huset

  • Bygningsskader (f.eks. ved revnede nedløbsbrønde)

  • Konstruktionsfejl (f.eks. ved mangelfuld ventilation af taget eller beklædning af fugtige kældervægge)

Tvister og Skader - Andre emner

Syn og Skøn

Syn og skøn bruges i tvister hvor det udførte arbejde ikke svarer til forventningerne og den indgåede aftale i forbindelse med bolighandel, nybyggeri, ombygning, renovering af boliger eller anden byggeri.

Læs mere

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagmænd.

Jeg er interesseret i

Kontaktoplysninger

Ejendommens beliggenhed

Vi er landsdækkende

Vores lokale bygningssagkyndige er klar til at rykker ud i hele landet

Danmark