Danske Bygningssagkyndige
Landsdækkende netværk af uvildige bygningssagkyndige

Forsikringstvist – afdæk forsikringssagen

Hvis du efter overtagelsen af huset har fundet skader, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten, skal skaderne – alt efter skadens art - anmeldes til ejerskifteforsikringen eller bygningsforsikringen.

I mange tilfælde gives herefter afslag på forsikringsdækningen, og forsikringsselskabets begrundelse kan opfattes som enten uklar eller være direkte forkert. Derved kan du også blive snydt for mange penge hvis ikke du holder på din ret.

En byggeteknisk gennemgang klarlægger og vurderer skaden og hjælper med at sikre dækning fra forsikringsselskabet, såfremt der er baggrund for det.

Fremgangsmåde ved forsikringstvist

 1. Byggeteknisk gennemgang
  Den bygningssagkyndige besigtiger skaden og udfærdiger en rapport som kortlægger sagen, anslår omkostninger til udbedring og giver forslag til hvordan man kommer videre med sagen.

 2. Byggeteknisk rapport
  I rapporten tilkendegives det om der efter den bygningssagkyndiges erfaring og opfattelse er baggrund for en fornyet henvendelse til forsikringsselskabet, eventuelt med et møde med selskabets taksator.
  Hvis der ikke er basis for en henvendelse til forsikringsselskabet, vil den bygningssagkyndige komme med en vurdering af, om en advokat opfølgning kan medføre en erstatning, og om det kan betale sig i forhold til bl.a. selvrisikoen og hvad der er nævnt i tilstandsrapporten.

 3. Juridisk vurdering
  Såfremt den bygningssagkyndige vurderer det, kan sagen blive sendt til en advokat med speciale i ejerskifteforsikringer. Advokaten gennemgår sagen og melder hurtigt tilbage, om der er basis for et krav mod forsikringsselskabet. Danske Bygningssagkyndige har sørget for at dette kan ske for et fast lavt beløb vha. et fastpris aftale med et landsdækkende advokatfirma.

 4. Retsskridt
  Hvis forsikringsselskabet fortsat ikke vil dække skaden, besluttes det sammen med advokaten, om en retssag skal anlægges ved domstolene. I forbindelse med sagsanlægget ansøger advokaten om retshjælpsdækning hos husejerens forsikringsselskab, så husejer får dækket de fleste af omkostningerne ved retssagen. Det første skridt efter retssagen er anlagt, vil normalt være, at der udmeldes et retsligt syn og skøn. Når syns- og skønserklæringen foreligger, kan sagen i nogle tilfælde sluttes med en forligsmæssig aftale om erstatning. Ellers vil det være nødvendigt at gennemføre en egentlig retssag for at opnå en dom.

Pris på byggeteknisk vurdering

I en sag med 1 – 2 klagepunkter  er honoraret for første møde med efterfølgende rapport kr. 4.375 inkl. moms (+ kørte km efter statens takster. Dette aftales med den enkelte bygningssagkyndige).

Hvis det med det samme kan afgøres, at der ikke er mulighed for at opnå den forventede dækning aftales et lavere honorar med den bygningssagkyndige.

Hvis der er mere end 2 klagepunkter aftales honoraret med den bygningssagkyndige.

Pris på juridisk vurdering

En juridisk vurdering af sagen fra en advokat med speciale i ejerskifteforsikringer: 3.000 inkl. moms.

Ved Boligkøb - Andre emner

Køberrådgivning

En bygningssagkyndig kan rådgive køber og skabe et bedre overblik over husets stand. Dette kan hjælpe i forbindelse med at tage den rigtige beslutning omkring køb af boligen eller i forbindelse med forhandlinger om pris.

Læs mere

Bliv kontaktet

Bliv kontaktet indenfor 1 arbejdsdag, af vores lokale og erfarne fagmænd.

Jeg er interesseret i

Kontaktoplysninger

Ejendommens beliggenhed

Vi er landsdækkende

Vores lokale bygningssagkyndige er klar til at rykker ud i hele landet

Danmark